O mně / about me

Svými obrazy vyprávím příběhy dějové, někdy reálné, často smyšlené. Malbou nehledám dokonalost, ale autentický prožitek, vnitřního motivátora a radost z tvorby. Expresivní hrou a spontánním nanášením barev silnými tahy štětců toužím zažehnout požár smyslů. Stále se učím dělat věci jinak, nově a pojmenovávat to. Jelikož i humor patří do života,  často líčím zvířata ve zvláštním vztahu k člověku.

 

Zvířata se dají personifikovat, přiřazovat jim lidské vlastnosti, jako v Krylovových bajkách. Například vztah vlk a beránek. Víme, jak se k sobě chovají pudově v přírodě, ale co když to může být i jinak? Zde se otevírá možnost pro příběh.  A spisovatel či výtvarník si může ve svém světě fantazírovat a vymýšlet různé rafinovanosti.

 

Naopak paralelní tvorbou abstraktních obrazů v plenéru se snažím uchopit pomíjivé okamžiky přírodních procesů,  vyjádřit své vjemy a barevné emoce, když stojím pod stromy a barvy mi živě stékají po plátně. To je vzrušující pocit, který toužím zaznamenat – ne však délkou času, ale hloubkou chvíle.